[2/16]

Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich zapada się pod własnym ciężarem. Eksperci szukają przyczyny

Uczniowie nie mogli rozpocząć nauki w murach Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich. Budynek placówki pęka i osiada - gmina bada co jest tego przyczyną.